Thông báo nghỉ lễ "Giỗ Tổ Hùng Vương"
  

Trung tâm CSSKSS Khánh Hoà kính thông báo về việc nghỉ lễ "Giỗ Tổ Hùng Vương " ngày 06/04/2017 (10/03 ÂL), không khám bệnh. Chỉ nhận bệnh cấp cứu.

Ngày 07/04/2017 (11/03 ÂL) làm việc bình thường.


                                             Ban Giám Đốc

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động