Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa căn cứ vào nhu cầu đơn vị, tuyển dụng viên chức y tế năm 2015 như sau:

1. Số lượng và đối tượng tuyển dụng: 03 người
- 02 Bác sĩ (đa khoa hoặc sản phụ khoa)
- 01 Cử nhân kỹ thuật y học xét nghiệm

2. Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ:
- Thời gian bán hồ sơ tuyển dụng
Từ ngày 09/11/2015 đến 17h00 ngày 04/12/2015, trong giờ hành chính, các ngày thứ 2 đến thứ 6, tại Sở Y tế Khánh Hòa (Số 03 Hàn Thuyên - Nha Trang - Khánh Hòa)

- Thời gian nhận hồ sơ dựu tuyển, lệ phí dự tuyển: 
Từ ngày 09/11/2015 đến 17h00 ngày 04/12/2015, trong  giờ hành chính, các ngày thứ 2 đến thứ 6, tại Sở Y tế Khánh Hòa (Số 03 Hàn Thuyên - Nha Trang - Khánh Hòa)

- Lệ phí: 
Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài Chính - Bộ Nội Vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

- Niêm yết danh sách đủ điều kiện dự tuyển: Tại trụ sở và Website Sở Y tế vào ngày 8/12/2015.

- Tổ chức ôn tập: nội dung thi phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử tại Hội trường A Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa (số 19 Yersin - Nha Trang- Khánh Hòa)

3. Hình thức  tuyển dụng: Xét tuyển để lựa chọn người trúng tuyển

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệm của người dự tuyển;

- Kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của người dự tuyển.

Mọi chi tiết có liên quan đến việc tuyển dụng viên chức năm 2015 liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính và bảng thông báo niêm yết tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa (36 Yết Kiêu - Nha Trang) hoặc truy cập tại trang thông tin điện tử của Sở Y tế Khánh Hòa (website: www.soytekhanhhoa.gov.vn) 


Trân trọng thông báo!
Ban giám đốc Trung tâm CSSKSS Khánh Hòa

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động