Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa căn cứ vào nhu cầu đơn vị, tuyển dụng viên chức y tế năm 2015 như sau:

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động