Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa tham dự giao ban và giám sát hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản quý I/2016 tại các Trung tâm y tế Huyện, Thị xã, Thành phố trong toàn tỉnh
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2016, trong tháng 4/2016, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (TTCSSKSS) Khánh Hòa đã tham dự giao ban và giám sát hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản quý I/2016 tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung giao ban quý I/2016 tập trung vào các vấn đề: Hướng dẫn triển khai chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2016; Đánh giá tình hình triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản 3 tháng đầu năm 2016; Giám sát việc ghi chép sổ sách, biểu mẫu theo khai Thông tư 27/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế; Triển khai bài tập COPE và Giám sát hỗ trợ năm 2016; Củng cố về kỹ năng đặt/tháodụng cụ tử cung, hút thai an toàn và cấy thuốc tránh thai; Đánh giá việc triển khai thực hiện Hồ sơ bệnh án phá thai theo Quyết định 999/QĐ-BYT ngày 05/4/2011 của Bộ Y tế;Triển khai công tác kế hoạch hóa gia đình và xã hội hóa các phương tiện tránh thai…

Đồng thời, TTCSSKSS thực hiện giám sát hỗ trợ tại 12 trạm y tế về công tác quản lý thai nghén, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ, cơ sở vật chất, thuốc và trang thiết bị thiết yếu về chăm sóc sức khỏe sinh sản theo Hướng dẫn quốc gia năm 2009, công tác vô khuẩn và xử lý rác thải tại các trạm y tế…. 

Thông qua giao ban và giám sát hỗ trợ, Trung tâm CSSKSS đã xác định những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai các hoạt động chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản 3 tháng đầu năm 2016, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện chương trình trong thời gian đến.

Theo kế hoạch, TTCSSKSS sẽ tổ chức giao ban hệ sức khỏe sinh sản toàn tỉnh vào cuối tháng 5/2016 để đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản quý I/2016, giải đáp những ý kiến của các huyện/thị xã/thành phố và trạm y tế, đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản trong thời gian đến ./. 


BS. Nguyễn Thị Thủy Tiên
Phòng Kế hoạch - Tài Chính
Trung tâm CSSKSS Khánh Hòa


Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động