Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa (TTCSSKSS) tham dự giao ban quý II/2016 và giám sát hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 22/7/2016, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản (TTCSSKSS) Khánh Hòa đã tham dự giao ban và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 tại các huyện, thị xã, thành phố đồng thời giám sát hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các trạm y tế trong tỉnh. 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt những hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đa số các chỉ tiêu đều đạt hoặc vượt so với kế hoạch đề ra.Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về kế hoạch hóa gia đình vẫn chưa đạt như triệt sản, cấy que tránh thai… Một vài địa phương chưa triển khai thực hiện xã hội hóa các biện pháp tránh thai tại tuyến xã, phường. Tại 2 huyện miền núi, tình trạng tảo hôn và mang thai tuổi vị thành niên vẫn xảy ra. Rải rác một số xã miền núi vẫn còn tình trạng sinh tại nhà không được cán bộ y tế đỡ. 

Tại buổi giao ban, TTCSSKSS tiếp tục hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em năm 2016; Đánh giá tình hình chăm sóc sức khỏe sinh sản 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2016. Nhắc nhở các đơn vị tuân thủ Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2009, đặc biệt khi thực hiện các biện pháp tránh thai cần chú ý một số vấn đề như: chỉ định, cán bộ y tế thực hiện kỹ thuật, địa điểm thực hiện…

Ngoài ra, TTCSSKSS triển khai giám sát hoạt động cấy que tránh  thai Implanont ưu đãi của Trung tâm Sức khỏe sinh sản cộng đồng và thực hiện chiến dịch vùng khó khăn theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Đồng thời, TTCSSKSS thực hiện giám sát hỗ trợ tại 14 trạm y tế về công tác quản lý thai nghén; việc ghi chép sổ sách, biểu mẫu; triển khai thực hiện quy trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ; cơ sở vật chất, thuốc và trang thiết bị thiết yếu về chăm sóc sức khỏe sinh sản theo Hướng dẫn quốc gia năm 2009; công tác vô khuẩn và xử lý rác thải tại các trạm y tế…. 

Qua giao ban và giám sát hỗ trợ, Trung tâm CSSKSS đã xác định những khó khăn, thuận lợi và những vấn đề tồn tại trong quá trình triển khai các hoạt động chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản 6 tháng đầu năm, từ đó đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2016./.


BS. Nguyễn Thị Thủy Tiên
Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài Chính
Trung tâm CSSKSS Khánh Hòa

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động