Thực hiện hướng dẫn của Vụ Sức khoẻ Bà mẹ  - Trẻ em và Sở Y tế Khánh Hoà, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản (CSSKSS) triển khai tốt công tác kiểm tra chương trình CSSKSS trong toàn tỉnh.
Trước tiên, Trung tâm CSSKSS đã có công văn hướng dẫn các đơn vị về công tác kiểm tra chấm điểm năm 2016 tại tuyến huyện, tuyến xã. Đồng thời, cử cán bộ giám sát hỗ trợ tại các đơn vị.

Trung tâm CSSKSS đã có Quyết định thành lập đoàn kiểm tra cuối năm hoạt động của đơn vị theo bảng chấm điểm Bộ Y tế năm 2016 và cử đoàn cán bộ đi kiểm tra chương trình CSSKSS tại 2 tỉnh Thái Bình và Hà Nam từ ngày 06/11/2016 đến 09/11/2016. 
Ngày 02/11/2016, đoàn cán bộ tỉnh Thái Bình và tỉnh An Giang đã kiểm tra chương trình công tác CSSKSS tại Khánh Hoà. Đoàn đã trực tiếp kiểm tra và chấm điểm tại Trung tâm CSSKSS, Khoa Sản Bệnh viện tỉnh và trạm y tế Vĩnh Phương (Nha Trang), đồng thời đánh giá hoạt động CSSKSS toàn tỉnh qua hệ thống báo cáo được cung cấp. Kết quả cho thấy các đơn vị y tế trong toàn tỉnh đã triển khai tốt hoạt động CSSKSS như: cơ sở vật chất, tổ chức mạng lưới, trang thiết bị,thuốc thiết yếu; tình hình cung cấp dịch vụ và kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trong toàn tỉnh.  Kết quả tỉnh Khánh Hòa đạt 99,0/100 điểm. Xếp loại xuất sắc toàn diện.

Đối với tuyến huyện, trong năm 2016 có 4/8 đơn vị đạt xuất sắc toàn diện, 2 đơn vị đạt xuất sắc, 2 đơn vị xếp loại khá.  
Tại tuyến xã, toàn tỉnh có 119/137 xã, phường đạt xuất sắc. 18 xã, phường đạt loại tốt.
Thông qua kết quả kiểm tra từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và tuyến xã, Trung tâm CSSKSS Khánh Hoà sẽ phát huy những mặt tích cực, củng cố những mặt hạn chế, từ đó tham mưu kịp thời với Sở Y tế trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 phù hợp với chỉ đạo chung của Bộ Y tế và thực tiễn tại địa phương./.

BSCKI.Nguyễn Thị Thủy Tiên.
Trưởng phòng kế hoạch tài chính.
Trung tâm CSSKSS Khánh Hòa.

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động