Bệnh viện Từ Dũ thực hiện giám sát hỗ trợ - chỉ đạo tuyến chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện hướng dẫn của Vụ Sức khoẻ Bà mẹ  - Trẻ em và Sở Y tế Khánh Hoà, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2016 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản (CSSKSS) triển khai tốt công tác kiểm tra chương trình CSSKSS trong toàn tỉnh.
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa (TTCSSKSS) tham dự giao ban quý II/2016 và giám sát hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản Khánh Hoà tổ chức tập huấn Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ và Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ 
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa tham dự giao ban và giám sát hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản quý I/2016 tại các Trung tâm y tế Huyện, Thị xã, Thành phố trong toàn tỉnh
Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) Khánh Hoà chỉ đạo công tác kiếm tra chương trình Chăm sóc sức khoẻ sinh sản năm 2015.

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động