Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản Khánh Hòa – 3 năm thực hiện Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Phê duyệt Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh giai đoạn 2013 – 2015”.
Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức - Viên chức - Người lao động năm 2016 
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa triển khai  công tác giám sát hỗ trợ sau đào tạo và khám sức khỏe cho phụ nữ mang thai
Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản tổ chức Hội nghị cán bộ công chức-viên chức - người lao động năm 2015

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động