Chiều 22/11/2016, Hội đồng Khoa học kỹ thuật Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu “Tình trạng thiếu I ốt ở phụ nữ mang thai đến khám tại Trung tâm CSSKSS Khánh Hòa năm 2016” do BS CKI Lê Văn Đức làm chủ nhiệm.
Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản Khánh Hòa – 3 năm thực hiện Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Phê duyệt Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh giai đoạn 2013 – 2015”.
Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) Khánh Hoà chỉ đạo công tác kiếm tra chương trình Chăm sóc sức khoẻ sinh sản năm 2015.
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa triển khai  công tác giám sát hỗ trợ sau đào tạo và khám sức khỏe cho phụ nữ mang thai
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa triển khai công tác giám sát hỗ trợ sau đào tạo

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản Khánh Hoà triển khai công tác đào tạo về Lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh tại tuyến xã

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động