Hiến pháp năm 2013;
Bộ luật lao động 2012;
Luật công đoàn 2012;
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá 2012;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng 2012;
Luật xử lý vi phạm hành chính;
Luật viên chức;
Luật khám bệnh, chữa bệnh;
Luật khiếu nại;
Luật tố cáo.

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động