Thực hiện kế hoạch giao ban định kỳ hàng quý hệ sức khoẻ sinh sản, từ ngày 03/7/2015 đến ngày 24/7/2015, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) sẽ tham dự giao ban quý II/2015 với Đội Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em – KHHGĐ tại các huyện, thị xã, thành phố.
Để các buổi giao ban đạt hiệu quả cao, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế, từ giữa tháng 6/2015, TTCSSKSS đã tổ chức cuộc hợp cán bộ chủ chốt để xây dựng Nội dung Giao ban quý về các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em- Kế hoạch hoá gia đình; Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; Chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên; Công tác đào tạo; Dược; Thống kê báo cáo… 

Đặt biệt, nội dung giao ban quý II/2015 chú trọng đến các vấn đề: Đánh giá tình hình triển khai công tác CSSKSS 6 tháng đầu năm 2015 và vấn đề xã hội hoá các biện pháp tránh thai; Triển khai kế hoạch đào tạo theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Y tế; Triển khai sổ sách, biểu mẫu theo Thông tư 27 và 29 của Bộ Y tế; Thực hiện bài tập COPE và Giám sát hỗ trợ năm 2015; Đánh giá việc triển khai chiến dịch vùng khó khăn năm 2015; Củng cố công tác KHHGĐ, đặc biệt về kỹ năng đặt vòng, hút thai an toàn và cấy thuốc tránh thai; Công tác quản lý thai sản tại các đơn vị; Đánh giá việc triển khai thực hiện Hồ sơ bệnh án phá thai theo Quyết định 999/QĐ-BYT ngày 05/4/2011 của Bộ Y tế; Kết quả tổng cân 1/6 ; Chỉ đạo tổ chức tập huấn Nghị định 100/2014/NĐ-CPcủa Chính Phủ về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo;…

Giao ban quý II/2015 sẽ sơ kết hoạt động chương trình CSSKSS 6 tháng đầu năm 2015. Đánh giá chỉ tiêu nào đã đạt được 50% kế hoạch năm, chỉ tiêu nào chưa đạt. Từ đó đề ra các giải pháp để hoàn thành mục tiêu năm 2015.
Bên cạnh đó, Trung tâm CSSKSS nhắc nhở các đơn vị việc thực hiện kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí địa phương năm 2015, bao gồm: Dự án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em; Chương trình sức khoẻ sinh sản vị thành niên; Chương trình Giám sát hỗ trợ - Cope. Kiểm tra việc triển khai điểm cung cấp dịch vụ SKSS VTN/TN tại Cam Ranh, Vạn Ninh và hoạt động 3 câu lạc bộ tại Cam Ranh, Vạn Ninh, Diên Khánh.

Thông qua giao ban, Trung tâm CSSKSS sẽ xác định những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai các hoạt động chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản 6 tháng đầu năm 2015, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện chương trình trong thời gian đến./. 


BS Nguyễn Thị Thủy Tiên
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trung tâm CSSKSS Khánh Hòa


Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động