Khánh Hòa nâng cao chất lượng công tác thẩm định tử vong mẹ thông qua đào tạo và kiện toàn Bna thẩm định tử vong mẹ 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định tử vong mẹ tại địa phương, năm 2015 tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh thẩm định tử vong mẹ, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo về Hướng dẫn thẩm định tử vong mẹ và kiện toàn Ban thẩm định tử vong mẹ.

Với mục tiêu Nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ y tế về thẩm định tử vong mẹ, phát hiện được các trường hợp tử vong mẹ tại cơ sở y tế và cộng đồng, xác định nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến tử vong mẹ, từ đó lập kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ đồng thời góp phần cải thiện chất lượng hệ thống báo cáo, trong thời gian từ 03/7/2015 đến 24/7/2015, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (TTCSSKSS) sẽ tổ chức 8 lớp Hướng dẫn thẩm định tử vong mẹ cho 160 cán bộ y tế tại 8 huyện, thị xã, và thành phố. Đối tượng tham dự  là cán bộ phụ trách chương trình CSSKSS tuyến huyện và xã. Giảng viên là các bác sĩ đã được tham dự khóa đào tạo giảng viên tuyến tỉnh do Bộ Y tế tổ chức.

Nội dung đào tạo dựa vào tài liệu được phê duyệt tại Quyết định số 4869/QĐ-BYT ngày 21/11/2014 của Bộ Y tế, bao gồm các một số vấn đề sau: Định nghĩa, phân loại nguyên nhân tử vong mẹ và các yếu tố ảnh hưởng; Các hình thức thẩm định tử vong mẹ; Hướng dẫn thẩm định tử vong mẹ; Hệ thống thẩm định tử vong mẹ; công tác thống kê, báo cáo và phản hồi; Lập kế hoạch cải thiển và giám sát đánh giá….

Đổng thời, thực hiện công văn số 1294/SYT-TCCB ngày 11/6/2015 của Sở Y tế Khánh Hoà về việc thay thế, xác định lại thành viên tham gia Hội đồng thẩm định tử vong mẹ tỉnh Khánh Hoà; TTCSSKSS đã tham mưu với Sở Y tế kiện toàn Ban Thẩm định tử vong mẹ của tỉnh, bổ sung cán bộ thay thế những cán bộ đã nghỉ hưu. 
Ngày 30/6/2015, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hoà đã có quyết định số 558/QĐ-SYT về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định tử vong mẹ. Lãnh đạo Sở Y tế là Chủ tịch Hội đồng, Lãnh đạo Trung tâm CSSKSS Khánh Hòa  là Phó chủ tịch thường trực và Lãnh đạo Khoa sản - Bệnh viện đa khoa tỉnh là Phó chủ tịch thường trực..

Thành viên của Hội đồng gồm các bác sĩ chuyên khoa có nhiều kinh nghiệm chuyên môn của phòng Nghiệp vụ Y Sở y tế; TTCSSKSS; Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hội đồng thẩm định tử vong mẹ Khánh Hoà có nhiệm vụ: Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi, giám sát việc thực hiện thẩm định tử vong mẹ tại Khánh Hoà ;Thẩm định toàn bộ các trường hợp tử vong mẹ xảy ra trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Ban thẩm định các tỉnh bạn, các bệnh viện phụ sản tuyến trung ương và khu vực để hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định của địa phương khi cần thiết; Thống kê danh sách phụ nữ tử vong tuổi 15-49 và tử vong mẹ tại địa phương và thẩm định tử vong mẹ thông qua mạng lưới y tế cơ sở; Báo cáo định kỳ Sở Y tế và Hội đồng thẩm định tử vong mẹ Trung ương về công tác thẩm định tử vong mẹ trong tỉnh và việc thực hiện kế hoạch cải thiện chất lượng đối với ngành y tế và cộng đồng…

Những hoạt động nâng cao chất lượng công tác thẩm định tử vong mẹ nói trên sẽ góp phần từng bước giảm tử vong mẹ tại tỉnh Khánh Hoà nói riêng và cả nước nói chung, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho bà mẹ và trẻ sơ sinh./.BS. Nguyễn Thị Thủy Tiên
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Trung tâm CSSKSS Khánh Hòa


Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động