Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức - Viên chức - Người lao động năm 2016 
Khánh Hòa nâng cao chất lượng công tác thẩm định tử vong mẹ thông qua đào tạo và kiện toàn Bna thẩm định tử vong mẹ 

Thực hiện kế hoạch giao ban định kỳ hàng quý hệ sức khoẻ sinh sản, từ ngày 03/7/2015 đến ngày 24/7/2015, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) sẽ tham dự giao ban quý II/2015 với Đội Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em – KHHGĐ tại các huyện, thị xã, thành phố.
Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản Khánh Hoà triển khai công tác đào tạo về Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ và Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ 
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa thực hiện công văn 9629/BYT-BM-TE ngày 31/12/2014 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế năm 2015 và công văn số 601/BYT-BM-TE ngày 27/01/2015 về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động CSSKSS và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em nguồn ngân sách viện trợ của EU năm 2015.
Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản triển khai công tác bình đẳng giới trong việc thiết lập và duy trì mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2012 - 2015

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động