trungtam.png
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa tiền thân là trạm sinh đẻ kế hoạch kể từ ngày sau giải phóng năm 1975. Ngày ấy Miền Nam hoàn toàn giải phóng và thống nhất đất nước. Nhận rõ trách nhiệm tiếp tục xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc thì chăm sóc sức khỏe nhân dân đặc biệt là phụ nữ và trẻ em là việc làm cấp bách. Vì vậy Tỉnh Phú Khánh (nay là Tỉnh Khánh Hòa và Tỉnh Phú Yên) cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước.
trungtam.pngTên đơn vị: Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản Khánh Hòa.
Địa chỉ: 36 Yết Kiêu - Nha Trang
Điện thoại: 058.811997.
Fax: 058.828016.
Email: ttsksskh@dng.vnn.vn.
Theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BYT ngày 08/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Sáng: Từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30
Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30
Chiều thứ 7 và ngày chủ nhật nghỉ

Liên kết Website

Hình ảnh hoạt động