UỐNG DƯ 1 VIÊN MARVELON.

29/12/2016 08:47        
Trả lời

Chào em
Thuốc em đang dùng là loại viên tránh thai phối hợp dùng hàng ngày hàm lượng thấp. Như thông tin em cung cấp, em có thể:
1. Ngưng uống, nghỉ 7 ngày (trong thời gian này sẽ ra máu kinh) và uống tiếp vỉ thuốc mới; hoặc
2. Uống tiếp tục vỉ thứ hai cho đến hết vỉ (tức là liên tục 6 tuần có thuốc), sau đó nghỉ 7 ngày và lại tiếp tục vỉ thuốc khác.

Đỗ Thị Thanh Thúy: Trung tâm CSSKS Khánh Hòa.
Theo nguồn: K. Kế Hoạch Gia Đình - Bệnh Viện Từ Dũ.

 

Liên kết