THÔNG BÁO

04/04/2017 08:28        
Trung tâm CSSKSS Khánh Hoà kính thông báo về việc nghỉ lễ "Giỗ Tổ Hùng Vương " ngày 06/04/2017 (10/03 ÂL), không khám bệnh. Chỉ nhận bệnh cấp cứu.

Ngày 07/04/2017 (11/03 ÂL) làm việc bình thường.


                                             Ban Giám Đốc

 

Liên kết