Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa triển khai sử dụng hóa đơn điện tử .

04/09/2018 15:14        
Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản được tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của Trung tâm và được lưu trữ theo quy định của pháp luật. 
 
Hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, giúp giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn, thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, quản lý và đối chiếu dữ liệu và góp phần bảo vệ môi trường. Khách hàng đến nhận dịch vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm sẽ được nhân viên tại quầy thu phí tư vấn, hướng dẫn việc cung cấp các thông tin để tạo lập hóa đơn và cách in hóa đơn sau khi hoàn thành các dịch vụ khám chữa bệnh. 
 
Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp rút ngắn thời gian giao dịch và giảm thời gian chờ đợi của khách hàng khi đến khám tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng đối với hoạt động khám chữa bệnh của đơn vị./.
 
Phòng kế hoạch tài chính
     Trung tâm CSSKSS Khánh Hòa.
 
 

Liên kết