TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN KHÁNH HÒA THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2018.

23/04/2018 16:04        
Trong quý I năm 2018, Các đơn vị y tế trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em. Toàn tỉnh có 4457 phụ nữ đẻ, trong đó 99,77% được khám thai ít nhất 3 lần vào 3 thời kỳ thai nghén,  99,7% được cán bộ y tế đã qua đào tạo đỡ, 99,61% đẻ tại cơ sở y tế, 93,45% bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc thiết yếu sớm theo quy trình của Bộ Y tế. Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vẫn tồn tại một số hạn chế như: Tại 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh vẫn còn tình trạng đẻ tại nhà và không được cán bộ đã qua đào tạo đỡ. Công tác xã hội hóa các phương tiện tránh thai còn gặp nhiều khó khăn, thiếu nguồn cung ứng phương tiện tránh thai đặc biệt là thuốc tiêm và que cấy tránh thai. Một số trạm y tế chưa triển khai nghiệm pháp acid acetic/Lugol để sàng lọc ung thư cổ tử cung…
 
Tại giao ban, lãnh đạo Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản đã cùng các đơn vị đề ra các biện pháp giải quyết những vấn đề tồn tại. Một số nội dung chưa được giải quyết đều được ghi nhận lại và sẽ trả lời cho các đơn vị tại giao ban toàn tỉnh vào đầu tháng 5 năm 2018.
 
Trong thời gian đến, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tiếp tục triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em và Sở Y tế Khánh Hòa để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, nâng cao sức khỏe sinh sản toàn dân, đặc biệt là sức khỏe bà mẹ và trẻ em./.
 
      BSCKI.Nguyễn Thị Thủy Tiên.
Trưởng phòng kế hoạch tài chính
    Trung tâm CSSKSS Khánh Hòa.
 
 

Liên kết