Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản năm 2020

08/01/2021 15:25        

Chiều ngày 25/12/2020, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (TTCSSKSS) Khánh Hoà đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2020 nhằm kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC-NLĐ và Quy chế dân chủ năm 2019; Đánh giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 và phương hướng năm 2021.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng COVID-19 nên một số chỉ tiêu khám chữa bệnh của Trung tâm giảm so với năm 2019. Tuy nhiên Trung tâm vẫn duy trì tốt các hoạt động của đơn vị, đặc biệt công tác Chỉ đạo tuyến; Nghiên cứu khoa học, Đào tạo; Cải cách hành chính; Nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng…Trung tâm đã đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

          Hội nghị cũng đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC-NLĐ năm 2019, đề ra Nghị quyết Hội nghị CBVC-NLĐ năm 2020 đồng thời thông qua Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

Tại  Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và Giám đốc Trung tâm đã ký kết Giao ước thi đua giữa chính quyền và Công đoàn. Trong đó giao ước thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu của đơn vị, về trách nhiệm thực hiện…

 Các đại biểu tham dự đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân Trung tâm CSSKSS nhiệm kỳ 2021 – 2022 gồm 03 đồng chí.

 

Liên kết