THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ - QR CODE

23/02/2021 10:52        

THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ - QR CODE

Từ ngày 25/02/2021, tất cả Khách hàng khi đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện khai báo y tế điện tử - QR Code theo hướng dẫn.  Khách hàng có thể sử dụng chức năng "Quét QR" trên một trong các ứng dụng "Ncovi", "Vietnam Heath Declaration", " Bluezone" để khai báo điểm đến.

Trân trọng!

 

 

 

Liên kết