TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID 19 CHO CBVC-NLĐ TRUNG TÂM CSSKSS

06/05/2021 14:34        

Thực hiện theo Kế hoạch số 115/KH_SKSS ngày 22/4/2021 của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản về Kế hoạch tiêm phòng vắc xin COVID - 19 cho CBVC - NLĐ của đơn vị " bấm vào để xem".  Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 27/4/2021, 48 cán bộ của Trung tâm đã được tiêm phòng vắc xin COVID -19, tất cả cán bộ đều được khám sàng lọc, tiêm chủng,  theo dõi phản ứng sau tiêm và bảo đảm an toàn tiêm chủng theo quy định. 

 

Liên kết