LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

01/06/2021 15:29        

Theo sự phân công và thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Y tế, Nghị quyết Chi bộ trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản về việc phát triển Đảng viên. Thực hiện Quyết định số 337-QĐ/ĐUK ngày 20/5/2021 của Đảng ủy khối  các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên mới. Được sự nhất trí của Đảng ủy Sở Y tế,  ngày 01/6/2021 Chi bộ trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tổ chức kết nạp Đảng viên cho đồng chí Hoàng Thị Thiên Trúc vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tham dự lễ kết nạp Đảng viên mới có:

1 – Đồng chí: Lê Văn Đức, bí thư chi bộ, Q. Giám đốc trung tâm

2 – Đồng chí: NguyễnThị Thủy Tiên, phó bí thư chi bộ, phó giám đốc trung tâm

3 – Các đồng chí là quần chúng ưu tú của đơn vị và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Tại lễ kết nạp Đảng viên mới, Đồng chí Lê Văn Đức - bí thư chi bộ  đã lên trao Quyết định kết nạp đảng viên, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị cho đồng chí Hoàng Thị Thiên Trúc.

Buổi Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm CSSKSS đã diễn ra trang nghiêm, đúng điều lệ Đảng CSVN và bảo đảm thông điệp 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19.

   Hình ảnh: Đ/c Lê Văn Đức - Bí thư Chi bộ TT CSSKSS trao Quyết định kết nạp Đảng viên

 

Liên kết