THÔNG BÁO ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TẠI TRUNG TÂM CSSKSS

02/06/2021 08:31        

tThực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Thông báo số 211/TB-UBND ngày 28/5/2021 về việc Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế và hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trung tâm CSSKSS đã ban hành thông báo số 163/TB-SKSS ngày 01/6/2021 về việc đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19 tại Trung tâm CSSKSS, bấm vào xem tại đây/Portals/0/163_ THONG BAO PHONG CHNG COVID-19_signed_signed.pdf?ver=uFBvaWxGPp-_AGpBiXSTaw%3d%3d

 

Liên kết