THÔNG BÁO VỀ TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID 19

27/09/2021 15:51        

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN THÔNG BÁO:

1. QUÝ NGƯỜI DÂN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID 19 TẠI TRUNG TÂM CSSKSS, NẾU CÓ VẤN ĐỀ GÌ THẮC MẮC VỀ VIỆC CẬP NHẬT THÔNG TIN TIÊM CHỦNG XIN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI: 02583.822880 HOẶC 0969.721.368
2. PHẢN ÁNH THÔNG TIN TIÊM CHỦNG THEO HƯỚNG DẪN bấm vào đây để xem /Portals/0/HUNG%20DN%20TIEM%20CHNG.pdf

 

 

Liên kết