TRIỂN KHAI XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2Ag

30/11/2021 08:37        

        Từ ngày 29/11/2021, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa triển khai xét  nghiệm test nhanh SARS-CoV-2Ag cho tất khách hàng đến khám và các đối tượng nhu cầu.

       Giá xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2Ag được tính theo Thông tư 60/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2Ag và chi phí sinh phẩm xét nghiệm mua thực tế từng thời điểm.

                                                                                                                                      

 

Liên kết