THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC NĂM 2021

22/12/2021 15:18        

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI

ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC NĂM 2021

 

Triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 của Bộ Nội vụ;

Lực lượng điều tra viên của Bưu điện tỉnh sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện khảo sát: Tháng 12/2021.

2. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc hoặc nhà riêng.

Kết quả khảo sát là cơ sở nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức; góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ.

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vui lòng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.

Rất mong nhận được ý kiến đánh giá, đóng góp của toàn thể người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa xin trân trọng thông báo./.

 

Liên kết