THÔNG BÁO CẤP HỘ CHIẾU VẮC XIN COVID-19

27/04/2022 15:44        

THÔNG BÁO BỔ SUNG THÔNG TIN TIÊM CHỦNG COVID-19  ĐỂ CẤP “HỘ CHIẾU VẮC XIN”

 

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản đang tiến hành ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Trung tâm. Trong quá trình đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phát hiện có nhiều đối tượng tiêm chủng thiếu và sai thông tin.

Đề nghị người dân kiểm tra thông tin và hộ chiếu vắc xin trên PC- COVID cá nhân. Sau ngày 30/5/2022 nếu chưa thấy thông tin hộ chiếu vắc xin vui liên hệ theo số điện thoại 02583.822880 hoặc địa chỉ email khth.ttskss@gmai.com

Trân trọng!

 

Liên kết