V/v báo giá dịch vụ bảo trì bảo dưỡng Máy X-Quang nhũ ảnh

13/07/2022 14:14        

Hiện nay, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa đang có nhu
cầu bảo trì Máy X-Quang nhũ ảnh ( Model: MELODY III; Hãng sản xuất: Villa
Sistemi Medicali; NSX: Italy) để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh.

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản kính mời các đơn vị quan tâm có khả
năng cung cấp dich vụ bảo trì bảo dưỡng thiết bị y tế nói trên đến khảo sát và báo
giá dịch vụ bảo trì bảo dưỡng như sau./Portals/0/280- Thong bao mi bao gia bo tri may nh nh_signed_signed.pdf?ver=tsyySN4lyl9FVtx7laiTbA%3d%3d

 

Liên kết