THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

15/07/2022 14:34        

THÔNG BÁO
- Về việc mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự
thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mời
các đơn vị tư vấn có năng lực tham gia gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh
giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
cho gói thầu: Mua sắm máy siêu âm 4D chuyên sản phục vụ cho công tác khám
chữa bệnh tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Kính mời xem tại đây./Portals/0/287- Thong bao mi cong ty tu vn_signed_signed_1.pdf?ver=qobeD6OBLcJdPXscsf2stw%3d%3d

 

Liên kết