HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2022

29/09/2022 11:21        

     LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN - CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI

                 Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm) và đã phát triển quy mô sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia của hàng trăm quốc gia, hàng triệu lượt người trên toàn cầu thông qua các hoạt động trọng tâm về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994 bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

                Để hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 (theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 5352/BTNMTTTTT ngày 12/9/2022), tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 (Cùng hành động để thay đổi thế giới) và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp tổ chức các nội dung như sau:

         - Phát động các phong trào cộng đồng như: ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây; cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch…

         - Tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung vào các quy định mới;

        - Kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường…; kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí;

         - Tăng cường nâng cao nhận thức về thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (gọi tắt là EPR) theo hướng sản xuất các sản phẩm tiết kiệm nguyên liệu, giảm sử dụng các loại nguyên liệu độc hại, khó tái chế, tối ưu hóa thiết kế thuận tiện cho việc thu gom, phân loại và tái chế (thiết kế vì môi trường). Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hoá, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người dân,... trong các hoạt động mua sắm, tiêu dùng để giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng túi nilông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần (như ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…); tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thu hồi các sản phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn.

         - Phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp,…về bảo vệ môi trường.

Chủ đề và các khẩu hiệu tuyên truyền Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

         + Chủ đề: “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.

         + Khẩu hiệu gồm:

Tất cả vì môi trường xanh sạch đẹp;

Môi trường hôm nay – Cuộc sống ngày mai;

Môi trường là cuộc sống – Cuộc sống là môi trường;

Mỗi người đều có thể làm cho thế giới sạch hơn;

Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã hội;

Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình;

Chúng ta cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu./.

 

 

Liên kết