Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023

28/03/2023 15:43        

                                                     Khẩu hiệu tuyên truyền:

                                   - “Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4”

                                   - “Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4”

        Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

        Để đưa văn hóa đọc phát triển lên một tầm cao mới, ngày 4/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Theo đó, quyết định tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam vào ngày 21/4 hàng năm trên toàn quốc, tiếp tục khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. Đồng thời tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày Sách Việt Nam ra đời nhằm phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc

                                     Ngày Sách Việt Nam ra đời nhằm phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc

 

      Ngày 31/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 740/KHUBND về việc Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 740/KH-UBND) với mục tiêu, yêu cầu sau:

     - Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

     - Nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

     - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2023 được tổ chức kết hợp lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4) tạo thành chuỗi các hoạt động phong phú, đa dạng, nhưng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

     - Các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được tổ chức đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, mang tính văn hóa – giáo dục cao, đồng thời đảm bảo thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

       Năm 2023, các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 20/4 đến hết ngày 23/4/2023, trong đó tập trung cao điểm vào ngày 21/4/2023. Khẩu hiệu tuyên truyền: - “Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4”; - “Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4”./.

       Nguồn: internet

 

Liên kết