YÊU CẦU BÁO GIÁ MUA SẮM BÀN PHÍM MÁY ĐÔNG MÁU SYSMEX CA104

18/08/2023 15:52        

Vui lòng bấm vào đường link bên dưới:

LINK:   YÊU CẦU BÁO GIÁ BÀN PHÍM MÁY ĐÔNG MÁU

LINK:    KÈM PHỤ LỤC 01

LIMK:    Kèm Phụ lục 02

 

Liên kết