THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NĂM 2023

15/09/2023 09:43        

                                                 THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NĂM 2023

                                                                           __________________________

            Triển khai Kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 19/5/2023.

            Để có cơ sở đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giúp các cơ quan, đơn vị có cái nhìn khách quan trong quá trình phục vụ khách hàng, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn;

            Lực lượng khảo sát viên[1] của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa và UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cụ thể như sau:

            1. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ tháng 9/2023 đến tháng 11/2023 (trong và ngoài giờ hành chính).

            2. Địa điểm: Tại trụ sở làm việc, nhà riêng và trực tiếp tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế.

            Sở Nội vụ đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vui lòng hỗ trợ điền Phiếu khảo sát và tạo thuận lợi cho khảo sát viên hoàn thành nhiệm vụ. Qua khảo sát sẽ tiếp thu góp ý, đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị, từ đó khắc phục thiếu sót và làm cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng hơn.

            Trân trọng thông báo./.

           

[1]   Để đảm bảo tính khách quan, Sở Nội vụ và các cơ quan thuê đơn vị độc lập để thực hiện khảo sát, khảo sát viên có nhiệm vụ: phát và hướng dẫn thực hiện phiếu khảo sát; kiểm tra và thu phiếu khảo sát; trả thù lao cung cấp thông tin cho người trả lời phiếu khảo sát (30.000 đồng/phiếu).

 

Liên kết