Hưởng ứng Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2023

09/10/2023 10:36        

       Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 6387/BYT-DP ngày 05/10/2023 của Bộ Y tế về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2023; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản xây dựng Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau: Ngày 16 tháng 10 hàng năm là ngày Lương thực thế giới do Tổ chức Nông Lương của Liên hiệp quốc (FAO) phát động năm nay, hưởng ứng Ngày Lương thực thế giới, Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” từ ngày 16 đến ngày 23/10/2023 với Chủ đề là “Sử dụng và bảo vệ nước sạch đúng cách để cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

 Thông điệp truyền thông Tuần lễ “Dinh dưỡng và phát triển” tập trung vào các nội dung: 

1. Khuyến khích phát triển Vườn – Ao – Chuồng để tạo nguồn thực phẩm sẵn có, an toàn.

2. Tổ chức tốt bữa ăn gia đình, đảm bảo đa dạng, cân đối, đủ dinh dưỡng.

3. Thực hiện chăm sóc dinh dưỡng hợp lý 1000 ngày đầu đời giúp trẻ phát triển toàn diện về tầm vóc và trí tuệ.

4. Lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc đảm bảo an toàn trong chế biến và bảo quản

5. Đọc thông tin dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm trước khi mua và sử dụng.

6. Sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt.

7. Uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể./.

 

Liên kết