NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10-10-2023

09/10/2023 11:04        

          Thực hiện Công văn 2999/STTTT-CNTTBCVT ngày 20/9/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Nhằm hưởng ứng sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trong ngành Y tế, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện cụ thể như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền đến công chức, viên chức và người lao động về chủ đề chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là Năm dữ liệu số quốc gia, tiếp tục phát huy tinh thần hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

2. Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan từ nay đến ngày 10/10/2023.

3. Khuyến khích viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 từ nay đến hết ngày 10/10/2023 (hướng dẫn tại phụ lục kèm theo). (Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia được đăng tải trên Cổng Chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn hoặc Trang Thông tin điện tử Sở tại địa chỉ: https://stttt.khanhhoa.gov.vn) 4. Triển khai đón tiếp người có thẻ BHYT bằng CCCD hoặc VssID hoặc VNeID. Đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. Sở Y tế thông báo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./

 

Liên kết