TIỂU SỬ TÓM TẮT BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

08/12/2020 14:35        

1. Q. Giám đốc

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:

Email:

ĐT:

Nơi sinh:

Quê quán:

Chỗ ở hiện nay:

Trình độ chuyên môn:    

Chức vụ:

Lê Văn Đức

21/7/1961

levanduc.skss@khanhhoa.gov.vn

0868764064

Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Hương Trà, Thừa Thiên Huế

04 Mạc Đĩnh Chi –Phước Tiến – Nha Trang

BS.CK1

Q. Giám đốc

 

1. Phó Giám đốc

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:

Email:

ĐT:

Nơi sinh:

Quê quán:

Chỗ ở hiện nay:

Trình độ chuyên môn:    

Chức vụ:

Nguyễn Thị Thủy Tiên

06/9/1968

ntttien.skss@khanhhoa.gov.vn

02583.822880

Hương Long, Thừa Thiên Huế

Hương Long, Thừa Thiên Huế

26/4 Cao Bá Quát – Phước Tân – Nha Trang

BS.CK1

Phó Giám đốc

 

 

Liên kết