KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/02/1955-27/02/2023

30/01/2023 13:29        

           Tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023) và 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) Năm 2023 là năm toàn Đảng bộ và công chức, viên chức, người lao động ngành y tế tỉnh Khánh Hòa ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023) và kỷ niệm “Khánh Hòa 370 năm xây dựng và phát triển”, năm cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về các nội dung xây dựng, phát triển ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Nghị quyết số 09-NQ/TW);

 

30 lời chúc ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 hay và ý nghĩa nhất 3

 

         Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 21/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và Chương trình hành động số 30- CTr/TU ngày 23/02/2022 cúa Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW;

          Căn cứ Kế hoạch số 12718/KH-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về phát động phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và Kế hoạch số 26/KH-BYT ngày 06/01/2023 của Bộ Y tế về tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023), Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông và thi đua hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2023) và 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023);

            1. Cụ thể như sau:

           a) Giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, động viên mỗi công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Y tế phát huy những giá trị cao đẹp của người thầy thuốc trong thực thi các kế hoạch hành động.

           b) Phát huy tinh thần đoàn kết của toàn ngành, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo hiệu quả, thu hút được công chức, viên chức, người  lao động hưởng ứng, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

           c) Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào thi đua.        

          d) Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) gắn với các phong trào thi đua đặc biệt về xây dựng và phát triển ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đã được Sở Y tế phát động theo Kế hoạch số 4398/KH-SYT ngày 31/10/2022.

           e) Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của quê hương Khánh Hòa, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân đã khai phá, hình thành, xây dựng và phát triển Khánh Hòa trong suốt 370 năm qua.

          f) Phổ biến các Chỉ thị, Hướng dẫn, văn bản chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa lễ 3 hội; không lạm dụng rượu bia… trong dịp Lễ hội Xuân, Tết năm 2023 và các dịp lễ hội khác.

         g) Tiếp tục kiểm soát dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm lưu hành; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi; bảo đảm tiến độ tiêm vắc xin theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

         h) Truyền thông về các sự kiện y tế tiêu biểu, các thành tựu kỹ thuật y khoa chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; công tác chăm sóc toàn diện người bệnh và nâng cao sự hài lòng của người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh; kết hợp chặt chẽ y học cổ truyền với y học hiện đại; thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia,…

         i) Phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Y tế, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì sức khỏe Nhân dân.

         k) Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc tại các đơn vị y tế: Quy trình tiếp nhận, khám chữa bệnh, quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử,… để giảm thời gian chờ, giúp người bệnh, người dân dễ tiếp cận và thực hiện.

          l) Tôn vinh, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ được giao, công tác phòng, chống dịch COVID-19, các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của ngành Y tế.

 

30 lời chúc ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 hay và ý nghĩa nhất 0

 

           m) Truyền thông các nội dung trọng tâm của ngành Y tế trong năm 2023; truyền thông về công tác y tế tại các sự kiện, hội nghị, hội thảo của các đơn vị.

          n) Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia của ngành Y tế để sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư. Mỗi cơ quan, đơn vị cần xác định rõ công trình trọng điểm, các phần việc cần tập trung chỉ đạo, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

           Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và và 370 năm hình thành và phát triển tỉnh Khánh Hòa của TTCSSKSS tỉnh Khánh Hòa./.

 

Liên kết