Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”

11/10/2023 10:25        

1. Nhiệt liệt hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”.

2. Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10”.

3. Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy.

4. Thực hiện tốt Luật phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.

5. Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

6. Phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi là thiết thực góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

7. Mỗi người dân cần tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu để nắm vững pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy.

8. Tích cực tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy là góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

9. Chuẩn bị tốt lực lượng và phương tiện phòng cháy và chữa cháy tại chỗ là thiết thực bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình.

10. Quản lý, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy để loại trừ nguy cơ cháy, nổ.

11. Không để xảy ra cháy, nổ là hạnh phúc của mọi nhà.

12. Cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu nếu chúng ta chủ quan, lơ là.

13. Hãy dành 30 giây để quan sát lối và đường thoát nạn nơi bạn đến.

14. Khi phát hiện cháy, nổ hoặc cần cứu nạn, cứu hộ hãy gọi số máy 114./.

 

Liên kết