Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

02/02/2024 08:30        

Thực hiện Kế hoạch số 885/KH-UBND ngày 22/1/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 được tổ chức nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh vào các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cũng như sự chú ý của doanh nghiệp, người dân đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống xã hội; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh, ổn định, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Liên kết