Nghỉ lễ và treo cờ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10.3

12/04/2024 10:21        

             

               Thực hiện Thông báo số 139/TB-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh, Công văn số 1384/SYT-TCHC của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa vào ngày 10 tháng 4 năm 2024 về việc nghỉ lễ và treo cờ nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện các nội dung như sau:

              1. Việc nghỉ lễ

              a) Viên chức và người lao động được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày, thứ Năm ngày 18/4/2024.

              b) Đơn vị phân công người trực 24/24 trong thời gian nghỉ lễ, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng cháy, chữa cháy, bảo quản tài sản và an ninh trật tự trong cơ quan, đơn vị. Trong thời gian nghỉ lễ, toàn bộ Lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Trưởng, Phó các khoa, phòng và phải luôn mở điện thoại để liên lạc khi có nhu cầu.

              c) Đối với  viên chức và người lao động làm việc liên tục trong ngày lễ đơn vị chủ động bố trí nghỉ bù cho  viên chức và người lao động phù hợp với quy định hiện hành.

              2. Việc treo cờ Tổ quốc đơn vị thực hiện treo cờ Tổ quốc chào mừng Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày thứ Năm ngày 18/4/2024./.

 

Liên kết