Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tổ chức tập huấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Triển khai Đề án Trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 12/9/2-18 đến ngày 14/9/2018 Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản đã tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về Sàng lọc trước sinh và sơ sinh, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về công tác tư vấn, sàng lọc và chẩn đoán dị tật bẩm sinh cho trẻ từ trong giai đoạn bào thai đến khi chào đời.

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN KHÁNH HÒA TỔ CHỨC CÁC LỚP TẬP HUẤN TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ Y TẾ.

Thực hiện công tác đào tạo theo Chương trình mục tiêu Quốc gia y tế, từ ngày 22/12/2016 đến ngày 23/12/2016, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (TTCSSKSS) đã tổ chức lớp tập huấn về Chăm sóc sức khỏe sinh sản sinh sản nam giới.

HƯỚNG DẪN THỰC TẾ CHO SINH VIÊN NGÀNH Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản Khánh Hoà hướng dẫn thực tế cho sinh viên ngành Y học dự phòng và Y tế công cộng 

TẬP HUẤN CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH TRONG VÀ NGAY SAU ĐẺ VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA NGƯỜI ĐỠ ĐẺ

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản Khánh Hoà tổ chức tập huấn Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ và Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ 

CÔNG TÁC GIÁM SÁT HỖ TRỢ SAU ĐÀO TẠO

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa triển khai  công tác giám sát hỗ trợ sau đào tạo và khám sức khỏe cho phụ nữ mang thai

CÔNG TÁC GIÁM SÁT SAU ĐÀO TẠO

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa triển khai công tác giám sát hỗ trợ sau đào tạo

ĐÀO TẠO VỀ LỒNG GHÉP CHĂM SÓC TRẺ BỆNH TẠI TUYẾN XÃ

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản Khánh Hoà triển khai công tác đào tạo về Lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh tại tuyến xã

THẨM ĐỊNH TỬ VONG MẸ THÔNG QUA ĐÀO TẠO VÀ KIỆN TOÀN BAN THẨM ĐỊNH TỬ VONG MẸ

Khánh Hòa nâng cao chất lượng công tác thẩm định tử vong mẹ thông qua đào tạo và kiện toàn Bna thẩm định tử vong mẹ 

GIAO BAN QUÝ II/2015

Thực hiện kế hoạch giao ban định kỳ hàng quý hệ sức khoẻ sinh sản, từ ngày 03/7/2015 đến ngày 24/7/2015, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản (CSSKSS) sẽ tham dự giao ban quý II/2015 với Đội Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em – KHHGĐ tại các huyện, thị xã, thành phố.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản Khánh Hoà triển khai công tác đào tạo về Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ và Kỹ năng cơ bản của người đỡ đẻ 

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THEO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Y TẾ NĂM 2015

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa thực hiện công văn 9629/BYT-BM-TE ngày 31/12/2014 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Y tế năm 2015 và công văn số 601/BYT-BM-TE ngày 27/01/2015 về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động CSSKSS và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em nguồn ngân sách viện trợ của EU năm 2015.

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI

Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản triển khai công tác bình đẳng giới trong việc thiết lập và duy trì mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2012 - 2015

KHAI MẠC TẬP HUẤN PHÁ THAI AN TOÀN

Sáng ngày 27/5/2015, Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (TTCSSKSS) Khánh Hoà đã khai mạc lớp tập huấn Phá thai an toàn. Bác sĩ CKII. Phạm Huy Khôi – Giám đốc TTCSSKSS đã phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN NĂM 2015

Thực hiện công văn số 9629/BYT-BM-TE ngày 31/12/2014 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn triển khai hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia Y tế năm 2015”. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Khánh Hòa đã và đang xây dựng kế hoạch trên để đảm bảo chương trình hoạt động đúng mục tiêu đề ra nhằm hạ thấp nhất tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh trong toàn tỉnh góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

THÔNG BÁO

Thực hiện chương trình đào tạo cập nhật kiến thức Chăm sóc thiết yếu cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay sau đẻ do Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế - Sở Y tế, để đảm bảo 100% cán bộ y tế ở các cơ sở đỡ đẻ từ tuyến tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, phòng khám đa khoa khu vực và tuyến xã được đào tạo. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản đã có công văn số 444/SKSS ngày 02/12/2014 "v/v Báo cáo danh sách các cán bộ tham gia thực hiện đỡ đẻ"

MỜI THAM DỰ TẬP HUẤN VỀ CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH SAU ĐẺ (lớp thứ năm)

Thực hiện chương trình đào tạo làm mẹ an toàn theo công văn số 8592/BYT-BMTE ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế  về việc hướng dẫn triển khai hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia y tế năm 2014;

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHĂM SÓC BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH THIẾT YẾU TRONG VÀ NGAY SAU ĐẺ CỦA BỘ Y TẾ

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản nhận được công văn 2459/SYT-NVY ngày 29/11/2014 về việc hướng dẫn lập kế hoạch các lớp đào tạo về chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh thiết yếu trong và ngay sau đẻ theo công văn số 8180/BYT-BMTE ngày 14/11/2014.

TẬP HUẤN THẨM ĐỊNH TỬ VONG MẸ CHO CÁN BỘ TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

Từ ngày 07/11/2014 đến ngày 21/11/2014, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản  Khánh Hòa đã tổ chức 8 lớp tập huấn về thẩm định tử vong mẹ cho cán bộ trạm y tế các xã, phương, thị trấn. Có 137 người là trưởng trạm y tế hoặc cán bộ phụ trách chương trình Sức khỏe sinh sản đến tham dự.

KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN CHĂM SÓC THIẾT YẾU BÀ MẸ VÀ TRẺ SƠ SINH TRONG VÀ NGAY SAU ĐẺ

Sáng 18/11/2014, Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (TTCSSKSS) Khánh Hoà đã khai mạc lớp tập huấn Chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ, đây là lớp đầu tiên trong kế hoạch 6 lớp sẽ được tổ chức vào năm 2014 tại tỉnh Khánh Hoà thực hiện chương trình đào tạo làm mẹ an toàn theo công văn số 8592/BYT-BMTE ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế. Bác sĩ CKII. Phạm Huy Khôi – Giám đốc TTCSSKSS đã phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

|<<    <   
[1]2
   >    >>|

Liên kết