Số / Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
2621/QĐ-BYT21/06/2023 Quyết định số 2621/QĐ-BYT ngày 21/6/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chuyên môn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
75/KH-SKSS27/02/2023 Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính nội bộ năm 2023
60/KH-SKSS17/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023
55/KH-SKSS14/02/2023 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023
171/QĐ-SKSS28/09/2022 Quy chế làm việc của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa
387/KH-SKSS20/09/2022 KẾ HOẠCH KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM CSSKSS
132/QĐ-SKSS21/07/2022 công khai dự toán ngân sách quý 2/2022
103/QĐ-SKSS31/05/2022 công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2021
80/QĐ-SKSS04/04/2022 công khai dự toán ngân sách quý 1/2022
176/QĐ-SKSS04/04/2022 Công khai Ngân sách quý 3/2022 của Trung tâm CSSKSS
52/QĐ-SKSS21/03/2022 Quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa
51/QĐ-SKSS21/03/2022 Ban hành Nội quy của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sịnh sản
42/QĐ-SKSS15/03/2022 Ban hành Quy định, Quy trình tiếp công dân tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Khánh Hòa
09/2019/NQ-UBND01/01/2020 BẢNG KÊ KHAI GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM CSSKSS

Liên kết